Path Copy 7 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape Group 9 Group 26 Group 20 Group 23 3917567 Group Group Group Combined Shape Group 9 share

Көп клапанды

Әр елеу жолағына өнімді біркелкі және тұрақты жеткізуге арналған. Әдетте ақылы түрде орнатылады. Қозғалтқыштың қуаты мен центрден тепкіш күштің әсерінен ұн таратушының барлық шығу нүктелерінен біркелкі бөлінеді. Електің қажеттілігіне байланысты әр түрлі модельдер бар.