Path Copy 7 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape Group 9 Group 26 Group 20 Group 23 3917567 Group Group Group Combined Shape Group 9 share

Akıllı Ağırlık Kontrol Cihazı: Randıman Kantarı

Randıman Kantarı, un fabrikalarında granül malzemelerin randıman ve kapasitesi hesaplanması için kullanır. Yıllık, aylık, haftalık günlük, saatlik ve dakikalık raporlar hazırlar. 

Randıman Kantarı Çalışma Prensibi Nedir?

Ürünlerin randımanlarını izlemek için kullanılan Randıman Kantarının üst ve alt kısmında pnömatik kontrollü kapaklar vardır. Alt kısımdaki kapak kapalıyken üst kapak açılır ve makinanın içine malzeme dolmaya başlar. Tartılan ürün yeterli ağırlığa ulaştığında üst kapak kapanır ve alt kapak açılarak ürün boşaltılır. 

Randıman Kantarı Neden Kullanılır?

Giren hammadde ve çıkan malzemenin tartımını yaparak fabrikanın verimliliğini ölçer. Un üretimi yapılırken en önemli husus, randıman ve kapasite değerlerinin kontrol altında tutulmasıdır. Bu nedenle Randıman Kantarı, önemini arttırmış ve fabrikalardaki yerini almaya başlamıştır. 

Randıman Kantarı Avantajları Nedir?

Randıman Kantarı, un fabrikalarında hammaddelerin kesintiye uğramadan tartılması için kullanılan sistemdir. İstenildiği zaman üretim ile ilgili bilgilere kolayca ulaşabilme imkanı. Saatlik, dakikalık, günlük, yıllık, anlık üretim rapoları alınabilir.