Path Copy 7 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape Group 9 Group 26 Group 20 Group 23 3917567 Group Group Group Combined Shape Group 9 share

Motorlu Konik Tarar

Tahıl içindeki toz, kabuk, sap ve saman gibi yabancı maddeleri ayırmak için kullanılır. Ön temizleme sürecinden geçirilen buğday, mısır veya benzeri ürünlerde yabancı maddelerin minimum enerji tüketimi ile ayrıştırır. Makina açılı bir borudan beslenir ve içerisindeki tahıl konik yüzeyli bir döner dağıtıcı yardımıyla eşit olarak dağıtılır. Bu dağıtım esnasında tahıl ters yönden gelen hava akımına maruz bırakılır ve içindeki yabancı maddelerden ayrılır.Motorlu Konik Tarar Nedir?

Tahıl içerisindeki kabuk ve toz gibi ufak taneli yabancı maddeleri hava aspirasyonu ile ayrıştırmak için kullanılır.

Motorlu Konik Tarar Çalışma Prensibi Nedir?

Tavlandırma işleminden geçen buğday ve mısır gibi ürünler yabancı maddelerden düşük enerji ile ayrıştırılır ve yüksek bir verim elde edilir. Motorlu Konik Tarar bir borudan beslenir, içindeki hububat konik dağıtıcı ile homojenik olarak dağıtılır. Dağıtım sırasında hububat aksi yönden gelen hava ile yabancı maddelerden ayrıştırılır.