Path Copy 7 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape Group 9 Group 26 Group 20 Group 23 3917567 Group Group Group Combined Shape Group 9 share

Tahıl Depolamasında Haşere Kontrolü

Depo Nedir?

Depo, ürünün alımından satımına kadar geçen zamanda çuvallı veya dökme olarak muhafaza ettikleri açık ya da kapalı alan.

Depolama Nedir?

Farklı çeşitlerdeki ürünlerin miktarını ve kalitesini, ürünün değerlendirileceği zamana kadar bozulmadan stok edilmesi işlemidir.

Uygun Depo Nasıl Seçilir?

Muhafaza edilecek ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliğinin korunması konusunda yardımcı olacak şekilde seçilmelidir. Depo seçiminde meteorolojik şartlarda çok önemlidir. Nemin yüksek olduğu yerlerde nemi bünyesine çekecek malzemelerden kaçınılmalıdır. Sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde ise sıcağı geç ileten yapı maddeleri tercih edilmelidir.

Depolarda Depolama Öncesi Neler Yapılır?

Depo, depolama öncesi bakımı yapılır, temizlenir, dezenfekte edilir, haşere kontrolü yapılır bu şekilde donanım kontrolü sağlanır. Olası bir aksaklık söz konusu ise, giderilmeye çalışılır.

Depo Temizliği Nasıl Yapılır?

Depoya ürünü almadan önce ince temizliği yapılır. İçerisinden çıkan kir ve pisliği depodan uzak bir yerde imha edilir. Pencerelere el çerçeve takılır. Bunun sebebi ise depoya haşerenin girmesini engellemektir. Depolanacak ürünün kalitesinin devamlı olarak korunmasını sağlamak için, havalandırma kanalı ve havalandırma fanları yardımıyla basma ya da emme yolu ile havalandırma gerçekleştirilir.

Tahıl Depolanmasında Haşere Kontrolü Nasıl Yapılmalı?

Depoda ürün bit, kurt, böcek gibi birçok haşere türüne maruz kalabilir. Bu haşereler tahıldan beslenir. Önüne geçilmediğinde ise tahıla üst düzey zararlar oluşturabilir. Bu zararın önünce geçebilmek için depoların temizliği ve dezenfekte işleminin dışında tahılın böceklenmesinin kontrol altına alınması gerekir. Bu kontrollerin sık sık ve periyodik olarak yapılması haşerelerin oluşturacağı zararın önüne geçer.

Depo Kontrolü Nasıl Yapılmalı?

İlaçlama, kurutma ve havalandırmaya tabi olan ürünün muayenesi sık sık yapılmalı. Eğer sonuç istenilen gibi olmazsa tedbirler sıklaştırılmalı ve kesin sonuç alınana kadar tekrarlanmalı. Açık yığınlarda ve yatay depoda ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak özelliklerini kaybetmesi durumunda, bozulan kısmın ıslahı için Pnömatik ya da elevatör ile çıkarılması, ıslah edildikten sonra tekrar depolanması ve bozulmanın tüm üründe görülmesi takdirinde ise stoktaki ürünün tamamı aktarılması uygundur. Bozulan ve ıslah edilen ürünün hemen elden çıkması gerekir. Hatta mümkünse eski ürün tüketilerek yeni ürünün daha sonra elden çıkması gerekir.

Tahıl Depolarını Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmeli?

  • Deponun donanımlarının çalışıp çalışmadığını,
  • Depo kayıtlarını,
  • Talimata göre depo kontrollerini,
  • Temizliği ve bakımını,
  • Haşerelere karşı gerekli tedbirlerinin alınıp alınmadığı kontrol edilmedi.