Path Copy 7 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape Group 9 Group 26 Group 20 Group 23 3917567 Group Group Group Combined Shape Group 9 share PLC Yağ Ünitesi

PLC Yağ Ünitesi

Bir yem reçetesindeki en önemli ve kıymetli hammaddelerden olan yağın ve yağ benzeri sıvı ürünlerin üretimde hangi oranda kullanılacakları üretim maliyeti ve ürün kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu yağ eklemeyi hassas seviyelerde yapabilmek için geliştirdiğimiz bu ünite, volumetrik ve hassa ölçümler yapan PLC kontrol paneliyle çalışır. PLC Yağ Ünitesi Nedir?

Bir yem reçetesindeki en elzem hammaddelerden olan yağ ve yağ benzeri sıvı ürünlerin üretimde ne oranda kullanılacakları üretim maliyeti ve ürün kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Yağ eklemeyi hassas seviyelerde yapabilmek amacıyla geliştirdiğimiz PLC Yağ Ünitesi, volumetrik ve hassa ölçümler yapan PLC kontrol paneliyle çalışır. 

 Kabul Ediyorum