Path Copy 7 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape Group 9 Group 26 Group 20 Group 23 3917567 Group Group Group Combined Shape Group 9 share

Üç Rotorlu Cebri Tav

Bu makine un ve irmik fabrikalarında buğdayın tavlanması için kullanılmaktadır. Daha az mesafede ve daha kısa sürede buğdayın gerekli tavlanmasını sağlar. Bu makinenin üç rotoru vardır. Alt rotor uzun olup, ürünün yayılarak içeri alınması için makinenin makine kısmındaki ürün girişi kanatçıklıdır. Kullanıcı giriş ürününü kontrol etmek isterse kapasitif sensör ayarlanarak sağlanabilir.Üç Rotorlu Cebri Tav Nedir?

Kısa bir mesafede ve az bir zamanda un ve irmik fabrikalarında buğdayın tavlanmasını sağlar.

Üç Rotorlu Cebri Tav Çalışma Prensibi Nedir?

Daha kısa zamanda minimum su ile rutubeti sağlamak için kullanılır. Yüksek hız ile çalışan rotor vasıtasıyla oluşan sürtünme, tahılın kabuğundan ayrılmasını sağlar.

Üç Rotorlu Cebri Tav Uygulama Alanları Nedir?

  • Un ve İrmik Fabrikaları