Path Copy 7 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape Group 9 Group 26 Group 20 Group 23 3917567 Group Group Group Combined Shape Group 9 share

Yem Üretiminde Kullanılan Hammaddeler Nedir?


Artan nüfus beraberinde gıdaya olan ihtiyacın ve isteğin de artmasına yol açmıştır. İnsanın beslenmesinde önemli bir yere sahip olan protein kaynağı et, süt ve yumurta gibi beslenmenin temelini oluşturan hayvansal gıdalarında üretiminin artışı önemli hale gelmiştir.

Yem Nedir?

Tarım işletmelerindeki yetişen hayvanlardan hedeflenen verimin alınabilmesi ve yaşamını sürdürebilmesini sağlayan, organik veya organik olmayan madde içeren, hayvan ya da bitki kaynaklı birden fazla hammaddenin karışması ile elde edilir.

Yem Nasıl Sınıflandırılır?

 • Yem Kanunu
 • Besin Madde Yoğunluğuna
 • Yem Kaynağına göre sınıflandırılır.

Yem Nasıl Hazırlanır?

Peletleme, yemin taşınmasını, depolanmasını ve homojen olmasını sağlamak amacıyla yapılır. Kabuklar alınır ve bütünlüğünü ezme öğütme ve kırma işlemleri ile bozularak yemin sindirimi kolaylaştırması sağlanır. Isıtma ve buharlama işlemi uygulanır. 

Kesif Yem Nedir?

Genel olarak sanayi yemi, karma yem ve fabrika yemi olarak anılan kesif yem, hayvandan istenilen verime göre yaşamını, olgunlaşmasını sağlayan yem türüdür. Hayvanın kaliteli ürün vermesini sağlamak, hastalıklara karşı bağışıklığını güçlendirmek amacıyla testler sonucu ortaya çıkan hammadde karışımıdır.

Yem Üretiminde Kullanılan Hammaddeler Nedir?

Kanatlı hayvanlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların; büyüme ve olgunluk dönemlerinde tükettikleri yem türü ve içeriği farklıdır. Farklılık nedeniyle tükettikleri yem miktarı da değişmektedir.

Mısır, arpa, buğday, çavdar gibi taneli tahıllar küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvanlar için kullanılabilen yem üretiminden kullanılan enerji kaynağı hammaddedir. İçerisinde bulundurduğu besin değeri yüksek nişasta, yağ ve protein bileşenleri oldukça önemlidir.

Bunun dışında soya küspesi, pamuk küspesi, ayçiçeği tohumu küspesi, melas ve buğday kepeği gibi hammaddeler de kullanılmaktadır. Hayvana ve verimine etki edecek mineral madde, vitamin ve koruyucularda karma yeme girmektedir.

Mısır Gluteni

İçerdiği amino asitlerden metionin ve sistin, yüksek protein yüksek enerji sağlar. Kanatlı hayvanlarda kullanılan protein kaynağıdır Mısır Gluteni.

Kepek

Geviş getiren hayvanın yemine eklenerek, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral almasını sağlar. Süt ve besi sığır rasyonlarında kullanılır. Kanatlı hayvanlarda kepek kullanıldığında mineral ve protein kaynağıdır.

Fabrikalarda Yem Üretimi Nasıl Yapılır?

 • Kaliteli yem ve yüksek verim için kaliteli hammadde tercih edilmelidir.
 • Tercih edilen hammaddeler, fabrikada uzmanlar tarafından test edilerek, nem miktarına ve kızışmanın olup olmadığına bakarlar.
 • Hammadde eğer gereken koşullar sağlanıyorsa üretim için kullanılır.
 • Zincirli konveyör ya da kovalı elevatör ile yatay ambar veya dikey silolara taşınır. Taşınan hammadde yem üretilene kadar orda depolanır.
 • Depolama koşullarına uygun olarak silolar temiz ve havadar olması gerekmektedir.
 • Yem üretim aşamasına geldiğinde kırılması ve öğütülmesi için üst silolara gönderilir.
 • Değirmende öğütülmesi için götürülen hammadde dozaj silolarında saklanır.
 • Bilgisayar sayesinde dozaj silosunda ki yemin çeşidine göre hammaddenin ne kadar katılacağı belirlenir.
 • Hammadde karışımı 4-5 dakika karıştırıcıda karıştırılır. Karıştırma süreside önemlidir. Fazla karıştırılması karışım içindeki hammaddelerin ayrışmasını engeller, az karıştırılması ise dağılımı iyi yapmaz.
 • Karıştıktan sonra yem olmak için hazır olan karışım melaslama bölümüne gönderilir.

Kaliteli Yem Hangi Koşullarda Kullanılır?

 • Hayvan ve insan sağlığı için kanser yapıcı ve toksin maddeler içermemeli, güvenli olmalı
 • Hayvansal gıdaların bileşimi ve teknolojik özellikleri olumsuz etkilenmemeli,
 • Etkin ve ekonomik performans,
 • Çevreyi kirletmeyen ve biyolojik olarak yıkılabilen çevre açısından güvenli olmalı,
 • İçerisindeki diğer katkı maddeleri ile çapraz rezistans olmamalı,
 • Korozyona sebep olmamalı ve ekipmanları aşındırmamalı,
 • Kolayca elde edilebilir olmalı,

Kaliteli Yem Özellikleri Nedir?

 • Yemin verileceği hayvandan istenilen amacı sağlayacak besin maddelerini, yeterli miktarda içermelidir.
 • Hazmedilmesi kolay olmalıdır. Hazmedilmesi kolay olan besinler kaliteyi yükseltir.
 • Karışım homojen olmalıdır.
 • İyi öğütülmelidir. Kırılmayan tane olmamalıdır, kırılmayan tane yaralanmaya sebep olabilir.
 • Hammadde taze olmalıdır. Taze olmayan bayat hammadde besin kalitesini düşürür ve bozar. Zehirlenmeye de sebebiyet verir.
 • Yem küflenmemiş ve son kullanma tarihinden fazla zaman geçmemiş olmalıdır.
 • Ürün arttırıcı katkı ham maddelerinin et ve süte bulaşmamasına dikkat edilmelidir. İnsan beslenmesinde de hayvansal ürün kullanılacağı unutulmamalıdır.
 • Ambalajlamaya dikkat edilmeli. Delik, açık, yırtık ya da daha önce kullanılmış olan ambalajlar kullanılmamalı. Yem üzerindeki bilgi etiketi üzerinde yazan bilgiler doğru olmalıdır.
 • Depolanma koşullarına dikkat edilmeli.