Path Copy 7 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape Group 9 Group 26 Group 20 Group 23 3917567 Group Group Group Combined Shape Group 9 share ÜRETİMİN ALTIN AYAĞI: KALİTE

ÜRETİMİN ALTIN AYAĞI: KALİTE

1763’te James Watt’ın İskoçya’da buharla çalışan makinayı buluşuyla başlayan sanayi devrimi günümüzde endüstri 4.0 ile devam etmektedir. Yaklaşık 260 yıllık devrimin her geçen gününde üreticiler, üretimini nicelik ve nitelik olarak daha yüksek seviyelere taşımak için ciddi çalışmalarda bulunuyorlar. Niceliğin önemli olduğu bir gerçek ama asıl önemli olan üretilen ürünün niteliğidir. Üretimin her aşaması niteliği doğrudan etkilediği gibi en önemli aşaması da kalite kontrolüdür. Japon Sanayi Standartlar Komitesine göre kalite; ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir.

55 yıllık tecrübemiz ve en son teknolojiye sahip ürünlerimizle, Özpolat Tahıl İşleme Teknolojileri olarak ürün kalitemizi en üst seviyeye çıkartmak amacıyla belirlediğimiz 11 kriteri kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Spesifikasyon ve Tasarımda Kalite

Müşteri ihtiyaçlarının net bir şekilde belirlenmesi ile beraber tasarım fonksiyonları bu ihtiyaçlar doğrultusunda teknik spesifikasyonlara çevrilir.

Kritik tasarım seviyelerinde resmi planlar hazırlanarak dokümante edilir.

Tasarım gözden geçirme toplantıları ve prototip testleriyle tasarım doğrulaması yapılır .

Satın Almada Kalite

Tüm satın alma faaliyetleri dokümante edilerek, prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilir.

Tasarım ihtiyaçlarının karşılanması için alt yüklenicilerle ve tedarikçilerle birlikte sürekli iyileştirme organizasyonu yapılır.

Süreçlerde Kalite

Süreç uygulama ve şartları çalışma talimatla ile dokümante edilir.

Ürün Doğrulaması

Tasarım gereklerine uygunluk için teknik istatistiklerle süreçler gözlenir.

Muayene, Ölçüm ve Test Ekipmanı Kontrolü

Tüm ölçüm aletlerinin standartlar dahilinde kalibrasyonu yapılır.

Ürünün geliştirme, üretim, montaj süreçlerinde kullanılan tüm ölçüm sistemleri yazılı prosedürlerle belirlenerek personel bilinçlendirilir.

Düzeltici Faaliyet

Düzeltici faaliyetlerle problemin kök nedeni tespiti yapılarak problemin tekrar edilmesi önlenir.

Üretim Sonrası Aktiviteler

Ürünün depolanması, teslimatı ve montaj faaliyetlerini içeren süreçlerde ürün ömrünün uzun olması, ürünün saha performansının ve müşteri memnuniyetinin arttırılması hedeflenir.

Bu süreçlerin geri bildirimleriyle kalite seviyesi arttırılır.

Kalite Kayıtları

ISO 9001 gereği kalite kayıtları sistematik şekilde tanımlanarak kaydedilir ve istenildiği zaman erişime ulaşılır. 

Personel

Kalite farkındalığı için personel eğitimi, niteliği ve motivasyonu en seviyede tutulur.

Personel yazılı prosedürlerle sürekli bilinçlendirilir.

Personel yetkinliği periyodik olarak sorgulanır.

Personel yetenek ve kapasitesi motivasyon arttırıcı programlarla desteklenir.

Ürün Güvenliği

Ürün ve süreçlerin güvenliği yazılı prosedürlerle belirlenir.

Ürün, prototiplerle güvenlik açısından test edilerek, uyarıcı işaret ve talimatlarla son kullanıcı bigilendirir.

İstatistiksel Veriler

Ürünün yaşam döngüsünde, ölçüm, kontrol ve kalitenin geliştirilmesi için istatiksel veriler dokümante edilir.

Müşteri memnuniyetini ve ürün kalitesini her daim arttırmak için Özpolat Tahıl İşleme Teknolojileri olarak özveriyle çalışmaya ve dünya coğrafyasına değer katmaya devam edeceğiz.

Gıda - Yem - Depolama Teknolojileri - Özpolat MakinaKabul Ediyorum